ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนไปพร้อมกัน
รายละเอียด
หากไม่พบตำแหน่งงานที่ต้องการ คุณสามารถ กรอกใบสมัครได้ที่นี่ โดยบริษัทจะพิจารณาภายหลัง กรอกใบสมัคร
กลุ่มทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ :
+66-38-46-9700  
+66-38-21-3032
ต่อ 293 และ 295
Fax. :
+66-3821-3042
Email :
recruit@dit.daikin.co.jp
วันที่ลงประกาศ
ตำแหน่ง
อัตรา
Working Location
สวัสดิการสำหรับพนักงาน
เพื่อตอบแทนและดูแลพนักงาน ให้พนักงานรวมถึงครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง บริษัทไดกิ้น ได้จัดให้มีสวัสดิการที่ครอบคลุมในทุกๆด้าน
สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน
 • โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
 • รางวัลสถิติการมาทำงานต่อเนื่อง
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มีล่วงเวลา (OT)
 • เบี้ยขยัน
 • เงินกู้ยืม
สวัสดิการด้านกิจกรรมและสันทนาการ
 • กิจกรรมท่องเที่ยวบริษัท, งานเลี้ยงปีใหม่, กิจกรรมเที่ยวครอบครัว
 • กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในบริษัทฯ เช่น ฟุตบอล, แบดมินตัน, เซปัคตระกร้อ, บาสเก็ตบอล เป็นต้น
 • กิจกรรมการแข่งขันกีฬาร่วมกับภายนอก
 • ชมรมที่ส่งเสริมทางด้านกีฬา เช่น ชมรมวิ่ง, ชมรมจักรยาน, ชมรมโยคะ, ชมรมแบดมินตัน เป็นต้น
 • ชมรมอื่นๆ ที่พนักงานจัดตั้งขึ้นมา เช่น ชมรมหมากกระดาน, ชมรมพุทธศาสนา, ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องและวัตถุโบราณ เป็นต้น
 • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เช่น กิจกรรมปลูกป่า, กิจกรรมวันเด็ก, กิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาด เป็นต้น
สวัสดิการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
 • ค่ารักษาพยาบาล 
 • ห้องพยาบาล มีแพทย์และพยาบาลประจำ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพ
 • เงินช่วยเหลือสมรส
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • อาหารฟรี
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • รถรับ-ส่ง
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทมานาน