ร่วมงานกับเรา

ความภูมิใจของพนักงานไดกิ้น
award
คุณ นพพร เพชรไม้ : Chief Technical Expert
ผมทำงานอยู่ในส่วนควบคุมคุณภาพ โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประเมินและทดสอบและทดสอบเครื่องปรับอากาศ ซึ่งผมต้องขอขอบคุณไดกิ้นที่เปิดโอกาสให้ผมได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ จนได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ ไดกิ้นฯ ทำให้ผมรู้ว่า ทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆ เพื่อมาพัฒนาตนเองให้เกิดทักษะเสมอ จึงอยากจะฝากบอกน้องๆ ทุกคนว่า องค์กรนี้ นอกจากจะมอบโอกาสที่ดีๆ ให้แล้ว ยังเปิดโอกาสให้เราได้แสดงศักยภาพ โดยไม่มีการปิดกั้น ขอเพียงให้เรามีความตั้งใจ และมุ่งมั่นทำให้เต็มที่และดีที่สุด ให้เหมาะสมกับโอกาสที่ได้รับ และจะรู้สึกรักและผูกพันธ์ต่อองค์กรนี้เช่นเดียวกันกับผม
กิจกรรมของพนักงานไดกิ้น
ชมรมฟุตบอล
ชมรมจักรยาน
ชมรมวิ่ง
ชมรมวอลเลย์บอล
ชมรมโยคะ
ชมรมดนตรี
ชมรมแบตมินตัน